Bestyrelsen


Pasted Graphic
Formand
Martin Arp-Jensen
2233 0264
marpjensen@gmail.com


Næstformand
Dorte Mølgaard Olesen

Pasted Graphic 2
Kasserer
Hans Jespersen
2185 1548
KONTAKTPERSON FOR NYE MEDLEMMER
hans.jespersen@skolekom.dk


Sekretær
Lasse Gregersen


Bestyrelsesmedlem
Thomas Andersen

1.Suppleant
Brian Andersen

2.Suppleant
Søren Møberg

Revisor
Hugo SørensenPasted Graphiclandbobanken_logoUlsted logo