Klubmodulet


Klubmodulet kan bruges til at finde dit DTriF-medlemsnummer, betale dit medlemskontingent og tilmelde dig til stævner.
Ved problemer eller spørgsmål bedes du at henvende dig til klubformanden Martin Arp.

Log dig ind på klubmodulet.
Pasted Graphiclandbobanken_logoUlsted logo